Hospitaler

Løsninger til hospitaler

A/S Electro-Service dækker næsten alle behov for desinficerende vask og sterilisering.

Via søsterselskab Scantago tilbydes autoklaver med plads til 4 – 6 – 8 – 10- 12 STU enheder eller gulvgående- autoklaver med plads til 10 – 15 eller 20 stk. STU enheder alle produceret i henhold til EN 285.

Af opvaskedekontaminatorer leverer vi maskiner med plads til  8, 10, 15 eller 18 DIN-kurve samt vaskeindsatse for vask af rørformede hulheder, anæstesi, robotkirurginstrumenter osv.

 

Udstyr til hospitalssektoren

 • Komplette sterilcentraler
 • Autoklaver op til 20 enheder
 • Opvaskedekontaminatorer op til 18 DIN- kurve
 • Kabinetvaskemaskiner (vask af containere, vogne, instrumenter og meget andet)
 • Sengevaskere
 • Ultralydsrensere
 • Ind- og udlastere

 

Decentralt på hospitalet

 • Nødautoklaver
 • Desinficerende opvaskemaskiner 10 – 12 DIN-Kurve
 • Bækkenskyllere

 

Specialer

 • Tørreskabe
 • Vaskemaskiner for robotkirurgi

Referencer

 

Holbæk og Køge sygehuse

A/S Electro-Service vandt via en offentlig licitation i 2010 udskiftningen af 6 stk. autoklaver på sygehusenes sterilcentraler med start på Holbæk Sygehus i december 2010 med installation og idriftsætning en ”låneautoklave” som skulle genbehandle så meget som muligt under installationsprocessen. Gamle autoklaver blev demonteret og 3 nye 9 kurvs blev monteret sammen med automatisk ind- og udlastning. Herefter validering og personaletræning.

For dokumentation af kørsler blev der installeret Matachanas CSSdoc-system som skal opdatere et kommende sporbarheds og dokumentationssystem. ”Låneautoklaven” blev demonteret på Holbæk Sygehus og monteret på Køge Sygehus hvorefter processen blev gentaget… Gamle autoklaver ud.. nye ind, validering osv. Køge Sygehus kunne herefter overtage deres nye autoklaver i maj 2010.

 

Svendborg Sygehus

A/S Electro-Service færdiggjorde installation af den første endoskopvaskemaskine EW2 samt 3 stk. PLC styrede tørreskabe i december 2011. EW2 er Steelco’s gennemstiks- endoskopvaskemaskine med plads til 2 stk. fleksible endoskoper. Svendborg Sygehus valgte en logistikløsning, hvor hvert skop er placeret på egen kurv, hvor der desuden opbevares de unikke koblinger, som benyttes ved vask af skopet. Kurven følger skopet fra EW2 til tørreskab ED200, hvor skopet forbindes til sterilluft.

Tørreskabet overvåger skopet og når udløbstiden for opbevaring nås aktiveres en alarm. Når skopet skal benyttes transporteres kurven med skop til patient og herefter til genbehandling. Alle bevægelser registreres ved hjælp af stregkoder og scannere og hele cyklussen registreres og gemmes i Steelco Data. Herfra kan alle data eksporteres til et evt. sporbarheds- og dokumentationssystem.

Kontakt Electro-Service på tlf. 6617 6816 eller på info@electroservice.dk og få yderligere information