Service og Validering

Landsdækkende serviceorganisation med faguddannede teknikere specielt uddannet i vores produktprogram.

Electro-Service tilbyder Service og Validering fra flere forskellige lokationer på Sjælland, Fyn og Jylland.
Vi står til rådighed, også uden for normal kontortid, til at servicere vores kunders anlæg, uanset fabrikat.

 

 

Service

Alle serviceopkald logges elektronisk i en database med unikt nummer og med direkte forbindelse til teknikerne. Teknikerne er udrustet med nødvendigt værktøj og specieludstyr for udførsel af de opgaver de bliver stillet overfor.

Høj oppetid på maskiner er vigtig for vores kunder og derfor også for os. Vi har derfor defineret ambitiøse mål for vores serviceorganisation med hensyn til tilkaldetider, reservedelslagre og testprocedurer.

 

Vi tilbyder:

 • Helpdesk (Support via telefon)
 • On-site service
 • Vagtordning
 • ¼ årligt eller årligt eftersyn af maskiner i henhold til producenternes anvisninger
 • Uddannelsesprogrammer
 • Salg af reservedele
 • Salg af forbrugsmaterialer
 • Kontakt vores tekniske chef for tilbud på eftersyn eller forbrugsmaterialer.

 

 

 

Validering

Vi validerer og revaliderer autoklaver og opvaskedekontaminatorer efter gældende normer. Valideringerne udføres med udgangspunkt i DS 2451-13, Anneks C og D.

Vi validerer maskinerne efter de metoder, der er beskrevet i de Europæiske standarder, for opvaskemaskiner DS/EN ISO 15883, for autoklaverne DS/EN ISO 285.

Valideringerne omfatter:

 • Installationskvalificering (IQ)
 • Operationskvalificering (OQ)
 • Performancekvalificering (PQ)

Der udføres de nødvendige kontroller, kalibreringer, testkørsler og udtagning af laboratorieprøver. Vi anvender protokoller, udarbejdet til de enkelte maskiner, som vores kunder kan anvende i egen akkreditering.

 

Kontakt Electro-Service på tlf. 6617 6816 eller på info@electroservice.dk og få yderligere information